English Historien om Combat archeryForeningenNye SpillerePolterabend og firma spilKontakt os
Image not found

For nye spillere

Alle nytilkomne får en gratis spilgang med foreningen til en af vores officielle spilgange. 

For at blive et officielt medlem, skal man tilslutte foreningens formål og vedtægter, samt betale vores årlige kontingent på 200 kroner. Herfra ville man blive registreret* i vores foreningssystem og vil kunne modtage mails og tilbud om foreningens forskellige events og spilgange.

Disse spilgange foregår som regel om søndagen, fra 13.00 til 16.00.
Datoerne samt information om spilgangene ligger som begivenheder på vores officielle facebook side: Combat Archery Denmark

De vil også kunne ses i kalenderen nedenfor. 

Klubben har buer som kan lånes af nye spillere. Det forventes dog på længere sigt at spillere selv anskaffer sig deres egne buer.

Spilgangene finder oftest sted i Søndermarken på Tempelbakken (Valbylanggade 2, 2500 Valby) i sommerhalvåret eller i Hal C på Arsenalvej 6, 1436 København i vinterhalvåret.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi som regel indenfor eller udskyder begivenheden til ugen efter.

Kontakt vores formand ved evt. spørgsmål
Jacob Skaarup Ovesen
formand@combatarchery.dk
tlf. 23986366 

*Tryk på billederne for at downloade vores persondatapolitik (word) eller reglerne for Danmarksmesterskabet i Combat Archery 2018 (logo):

Persondatapolitik Regler for DM 2018

Combat Archery Regler DM 2018

Combat Archery er et spil, hvor 2 hold skyder ufarlige pile mod hinanden. Når en spiller er ramt, er vedkommende ude og når alle spillere på det ene hold er ude, er kampen forbi.

I midten af banen er placeret et flag, som man også kan vinde med ved at samle flaget op og løbe med flaget ned i modstanders start felt.

Man spiller på en afmærket bane og spillerne må løbe rundet på hele banen.

Man må gerne løbe helt tæt på modstanderne, men skal så lade være at trække buen helt tilbage og undgå at skyde i hovedet.

Pilene skal være sikkerhedspile, altså en pil med skum i enden der blokerer det meste af stødet og som er for store til at kunne ramme direkte ind i et øje.

Man behøver ikke sikkerhedsmasker/sikkerhedsbriller (siden starten i 2003 har der aldrig været alvorlige skader) men bærer man almindelige briller under spillet, bør man have sikkerhedsbriller ud over.

Reglerne er simpelt fortalt, hvis du, noget en spiller holder, eller noget en spiller har på, bliver ramt, så er vedkommende ude. Så rammes buen eller pilene som man bærer, er man også ude.

I midten af banen er placeret et flag. Det hold, der kan samle flaget op og få den ned i deres modstanders start felt, vinder.

 

5 mands hold med flag

Holdene skal være blandede køn, så mindst en mand eller kvinde på holdet. 

Holdet må have op til to udskiftere, udskiftning kan foregå løbende under en runde, så længe spilleren, der udskiftes, stadig er med i spillet.

De 2 hold spiller til første hold har vundet 3 kampe. Man vinder ved at skyde alle sine modstandere eller ved at fragte flaget til modstanderens start base.  

Nedenfor kan du læse de mere tekniske regler.

 

1.0 Dommere

1.1 Der bør være mindst en dommer, helst flere til en kamp.

 

2.0 Pile

Det er arrangøren af turneringen, der udleverer alle de pile, der skal bruges til spillet. Disse pile er enten foreningsbyggede pile eller købte pile, pt. er det kun den flade IDV pil, der er dømt sikker nok.

 

3.0 Bue

3.1 Max trækstyrke på buerne er 25 pund ved 28 tommers træk (indendørs)

3.2 Buer skal være en traditionel type (ikke compound eller lignende).

3.3 Buer må ikke have sigtekorn eller stabilisatorer.

3.4 Buer må gerne have pilehylde.

3.5 Hvor pilen ligger mod buen skal buen være afrundet, uden kanter eller lignende, så fanerne/fjerene på pilene ikke beskadiges.

3.6 Ved turnerings start tjekkes alle buer og dommeren kan til enhver tid vælge at efterse og/eller forbyde en bue. Til DM er det muligt at låne buer, der opfylder betingelserne.

 

4.0 Hvornår er en spiller ramt?

4.1 Bliver en spiller ramt, er vedkommende ude, uanset hvor spilleren bliver ramt, også hvis spilleren rammes i hovedet (man må ikke bevist skyde efter hovedet). Det gælder også, hvis det er noget spilleren har på/noget spilleren holder. Det gælder også håret.

4.2 Bliver en spiller ramt kun af pilens skaft, er spilleren også ude.

4.3 Spillere er ude, hvis de griber en andens pil.

4.4 Spillere er ude, hvis de bliver ramt af en pil fra deres eget hold.

4.5 Spillere er ikke ude, hvis en pil bliver kastet med hånden eller på anden vis rammer spilleren som resultat af noget andet end en bue.

4.6 Hvis spillet foregår indenfor, er spillere kun ude, hvis pilen ikke har ramt noget før dem, som fx jorden eller vægge. Dette er med to undtagelser:

  1. Hvis pilen har ramt en anden spiller først. Bliver to spillere begge ramt af samme pil, er begge ude. .
  2. Hvis pilen har ramt en af de opstillede forhindringer først. Bliver en spiller ramt af en pil, der først har ramt en forhindring og intet andet, er vedkommende ude.

 

5.0 Når en spiller er ramt

5.1 Bliver en spiller ramt, smider vedkommende alle sine pile på stedet, de må ikke give dem direkte videre til medspillere. Så tager de deres bue over hovedet og løber ud af banen uden at gå i vejen for mulige skud eller spillere, der stadig er i spil.

5.2 Hvis spillere ikke selv registrerer, at de er blevet ramt og ikke forlader banen, så kan dommeren stoppe spillet og som straf forlader spilleren banen sammen med deres nærmeste holdkammerat. Har skuddet strejfet en spiller på en måde, hvor der kunne være tvivl, om spilleren bevidst har overset det, kan dommeren godt undlade at tage en ekstra mand ud.

 

6.0 Hvis en dommer fløjter

6.1 Efter fløjten lyder, stopper alle spillere.

6.2 Bliver en spiller ramt efter at der er fløjtet, er spilleren ikke ude.

6.3 Skulle der være tvivl om hvorvidt en spiller blev ramt før eller efter fløjtet, vil dommeren afgøre det.

6.4 Der må ikke samles pile op, efter der er blevet fløjtet.

6.5 Begge hold træder væk fra hinanden, før spillet bliver sat i gang igen.

6.6 Hvis dommeren tror, der bliver fremprovokeret et stop med vilje, vil spilleren blive udvist fra kampen, eller turnering ved gentagende regel brud.

6.7 Bliver en spiller bliver smidt ud af turnering på grund af spil-relateret overtrædelser, så skal spillerens hold klare sig med en mand mindre.

 

7.0 Når spillet er i gang

7.1 Man skal ikke kunne vinde ved at hamstre pile, så modstanderne løber tør for pile, da dette giver et meget usportsligt spil, så man forventes at skyde pile frem og tilbage. Hvis et hold mener at modstanderne hamstre pile, kan de markere til dommeren og dommeren vil derefter bedømme situationen.

7.2 Man må gerne bevist spille på at en eller flere spillere ikke har flere pile klar i hånden, fordi de ikke har fået samlet pile op undervejs, inden de løb tør. Men man må ikke bevist spille efter, at en eller flere spiller ikke har flere tilgængelige pile omkring dem, som de kan samle op:

  1. Hvis det ene hold har en signifikant størstedel af pilene, så kan dommeren fløjte og pilene bliver omfordelt, så der er en fair, jævn fordeling af pile på begge hold.
  2. Hvis dommeren kan se at et hold eller en spiller bevist opsamler pile uden at skyde tilbage, så kan dommeren stoppe spillet og omfordeler pilene. Holdet eller spilleren får en advarsel.
  3. Hvis et hold eller en spiller gentagne gange hamstrer pile, kan holdet udelukkes fra turneringen.

7.3 Hvis en spiller træder uden for banen under spillet uden at være ramt, vil en dommer gøre en af følgende.

  1. Gøre spilleren opmærksom på dette og bede spilleren gå ind på banen igen.
  2. Fløjter, så spilleren kan komme ind til nærmeste banekant uanset hvor tæt en modstander er på kanten.
  3. Ved gentagne regelbrud kan dommeren fløjte og forvise spilleren fra resten af turnering.

7.4 Spillere må ikke forlade banen for at samle pile op. Pile, der ender udenfor banens område, vil blive genfordelt inden næste runde eller kamp. Disse kan smides tilbage ind på banen af tilskuere eller lignende, så længe pilen smides ind samme sted på banen som den røg ud.

7.5 Skulle en spiller få problemer med sin bue eller andet udstyr, mens spillet er i gang, så kører spillet videre og spilleren må forsætte med det udstyr vedkommende har. Spillere må ikke få nyt udstyr eller udskifte udstyr under kampen.

7.6 Det er ikke tilladt at skyde pile fra en liggende på banens gulv. Dette er for at forhindre opadgående pile, der kan ramme modstandere uheldigt.

 

8.0 Tilladte ting at medbringe på banen

8.1 Udendørs sko er ikke tilladt på indendørs baner. Her skal indendørssko eller sko ikke benyttet udendørs bæres. Sandaler er ikke tilladt.

8.2 Spillere må medbringe egen bue, så længe den overholder punkt 3.0.

8.3 Spillere må ikke medbringe egne pile.

8.4 Spillere må ikke medbringe pilekogger.

8.5 Pile skal holdes i hænderne eller ligge på jorden/forhindringer.

 

9.0 Pas på dine medspillere

9.1 Det forventes at spillere ikke bevidst skyder efter hinandens hoveder. Men hvis en modstander gemmer sig bag en forhindring og vælger kun at stikke hovedet ud for at kikke, må man gerne bevidst skyde efter hovedet.

9.2 Det forventes at spillere ikke skyder med fuld kraft, hvis afstanden til deres mål er lille. Det forventes også at spillere skyder pilen nedad, så de ikke rammer i nærheden af hovedet.

9.3 Forsøger en spiller at skade en modstander med vilje, for eksempel ved at bevist at skyde dem i hovedet eller tæt på med buen fuldt trukket, kan spilleren blive permanent udvist og spillerens hold udvist fra turneringen.

9.4 Ved hovedskud eller skader stopper dommeren kampen og vurdere omstændighederne, inden han fløjter kampen i gang igen.

9.5 Man må ikke skubber modstandere og lignende.

 

10.0 Spil med flag

10.1 Inden spillets start skal flaget placeres på midten af banen, hvor det er lige tilgængeligt for begge hold, når spillet starter.

10.2 Hvert hold starter ved en base placeret ved deres baglinje. Lykkedes det et hold at røre modstanderholdets base med flaget, har de vundet runden.

10.3 Flaget skal holdes i hånden.

10.4 Flaget må ikke kastes med.

10.5 Bliver spilleren, der bærer flaget, ramt, ligger spilleren flaget til jorden og følger ellers punkt 5.1.

10.6 Spillere stadig med i spil må gerne ligge flaget på jorden eller overlevere det til en anden.

10.7 Bliver flaget ramt, mens en spiller bærer det, er de ude ifølge punkt 4.1.

10.8 Man kan også vinde ved at skyde alle dine modstandere. 

 

11.0 Udenfor spillet (inden spillet starter og efter det er sluttet)

11.1 Det forventes, at spillere ikke skyder pile efter modstandere, tilskuere eller lignende udenfor kampene. De eneste, man må skyde på udenfor spillet, er spillere, der er gået ind til det og som er opmærksomme på, at de bliver beskudt.

11.2 Det forventes god sportsånd og ordentlig opførsel udenfor spillet.